F.A.Q.

Calamities

Ten eerste dient u aangifte te doen bij de politie. Dit kan helpen om de kosten van mogelijke vernielingen en diefstal van een inbraak te verhalen. U kunt via de website van de politie aangifte doen. Ten tweede kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Indien u een inboedelverzekering hebt kunnen gestolen goederen vergoed worden. We vragen u de inbraak ook aan ons te melden, dit kan via de mail beheer@vastgoedunie.com. Eventuele schade aan de opstal zal, indien dit niet opzettelijk door u of uw medebewoner is veroorzaakt, door Vastgoed Unie hersteld worden.

Het spreekt misschien voor zich, maar bij een brand dient u 112 te bellen zodat de brandweer direct actie kan ondernemen. Niet alleen bij een grote woningbrand, maar ook bij kleine keukenbrandjes of tuinbranden.

Uiteraard dient Vastgoed Unie ook geïnformeerd worden. Dit dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag te gebeuren. Maak foto’s, aangezien dit van belang kan zijn voor de verzekering. Wij zullen ons uiterste best doen om de (gevolg)schade zo snel mogelijk te laten herstellen. De melding kunt u eerst telefonisch doen via 020 – 308 16 00, maar dient uiteindelijk schriftelijk te gebeuren via beheer@vastgoedunie.com.

We raden u vooral aan om na te gaan of de sleutel echt kwijt is. Vastgoed Unie heeft namelijk geen reservesleutel van uw woning. We hebben (in de meeste gevallen) alleen sleutels van algemene toegangsdeuren en portiekdeuren.

De kosten voor het uitboren en vervangen van het slot zijn voor uw eigen rekening. Zorg er daarom voor dat je een reservesleutel aan bekenden/buren hebt afgegeven.

Tijdens kantooruren kunnen wij u assisteren met een slotenmaker. U belt hiervoor naar 020 – 308 16 00. Buiten kantooruren en in het weekend dient u zelf een slotenmaker in te schakelen. In beide gevallen zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Bij een gebrek vanuit het beslag of de cilinder komen de kosten voor rekening van Vastgoed Unie. Om dit te melden belt u naar Vastgoed Unie op 020 – 308 16 00. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u een spoedmelding maken via de chatbot op de website.

Hebben meerdere huishoudens last van een stroomstoring? Dan ligt dit vermoedelijk bij de netbeheerder. U kunt dan direct naar Liander bellen zodat zij dit kunnen oplossen.

Controleer dan eerst in de meterkast of de stoppen zijn doorgeslagen. Het komt namelijk voor dat een huishoudelijk apparaat voor een stroomstoring zorgt. Of dat er teveel apparaten op de groep zijn aangesloten. Koppel alle apparaten los en schakel 1 voor 1 de groep(en) weer in. Vervolgens sluit u 1 voor 1 de huishoudelijke apparaten weer aan. Als de stroom vervolgens uitvalt bij het aansluiten van een van deze apparaten, dan weet u dat het hieraan ligt.

Het kan ook zijn dat er toch een storing in de groepenkast is. Als bovenstaande test niet werkt, of de stroom gaat helemaal niet meer aan, dan kunt u Vastgoed Unie te bellen. Tijdens kantooruren schakelen wij voor u een elektricien in. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u ons ook bellen. Onze storingsdienst zal u dan zo goed mogelijk proberen te helpen. Zelf een elektricien inschakelen mag ook, maar u dient wel eerst melding te doen bij het Huurdersportaal. Wij zullen de kosten alleen vergoeden als er een storing is in de elektrische installatie.

Contact

Vastgoed Unie is op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 020 – 308 16 00. Een reparatieverzoek kunt u eenvoudig via het Huurdersportaal indienen. Bij calamiteiten die echt niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u een spoedmelding maken via de chatbot op de website.

Wanneer u huurder bent, heeft u inloggegevens ontvangen voor het Huurdersportaal. Indien u de woning met meerdere bewoners bewoont en huurt, heeft de 1st benoemde huurder op de overeenkomst deze gegevens ontvangen. Inlog kan enkel aan 1 huurder worden gekoppeld.

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent kunt u bij de login op de knop ‘wachtwoord vergeten’ klikken. Daar vult u het door u opgegeven e-mailadres in en u zult dan een mail ontvangen met een nieuw wachtwoord.

Moving house (departing tenant)

Je kunt je huur opzeggen door middel van het sturen van een aangetekende brief en door een e-mail te sturen naar admin@vastgoedunie.com
Geef in je email het volgende duidelijk aan:

 • Je naam en adres.
 • Per wanneer je de huur opzegt.
 • De reden van je vertrek.
 • Je correspondentieadres of je nieuwe woonadres.
 • Het telefoonnummer waarop je dagelijks bereikbaar bent.
 • IBAN waarop de waarborg gestort dient te worden

Een huuropzegging dient voor het einde van de maand bij ons binnen te zijn. Vanaf dat moment geldt er minimaal 1 volle kalendermaand opzegtermijn.

Voorbeeld: indien u op 15 april de huuropzegging opstuurt, dan geldt er na het verstrijken van de maand april nog één volle kalendermaand opzegtermijn. De huur zal dus per 31 mei worden beëindigd.

U kunt zelf een kandidaat-huurder voordragen. Deze kandidaat moet echter wel aan alle voorwaarden voldoen die wij ook stellen aan een andere nieuwe huurder. Deze voorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op inkomen etc.. Voor meer informatie neemt u contact op met de makelaar.

De woning dient in algehele goede staat te worden opgeleverd. Zo moeten gaten gedicht zijn, muren in een neutrale kleur geschilderd te zijn mocht dit veranderd zijn tijdens uw huurperiode. Ook dient de vloer te worden verwijderd inclusief lijmresten tenzij anders aangegeven. In het algemeen willen wij dat u de woning leeg achterlaat, zorg er dus voor dat u zelf alles weghaalt of laat weghalen. De woning dient u ook bezemschoon achter te laten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze opleverbrochure.

In de eerste week van de maand van opzegging zal een medewerker van kantoor contact met u opnemen voor de inspecties. Mocht u voorkeuren hebben voor specifieke data dan kunt u dit aangeven door te mailen naar info@vastgoedunie.com.

Als de eindoplevering in orde is (de woning is leeg, kaal en schoon opgeleverd) én er is geen huurachterstand, dan kunt u uw waarborgsom na 2 weken retour verwachten op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Mocht de woning niet goed zijn opgeleverd en wij dienen onderhoud uit te voeren, dan keren wij de borg binnen 2 tot 4 weken uit.

Bij aanvang van de huur heeft u een huurovereenkomst voor minimaal 12 maanden afgesloten. Helaas is het niet mogelijk om de huur binnen deze 12 maanden te beëindigen, tenzij dit specifiek in uw huurcontract is opgenomen. Voor overleg over specifieke gevallen kunt u contact opnemen met info@vastgoedunie.com.

Indien u een harde vloerbedekking achter wil laten, gelden de volgende condities:

 • De woning wordt aansluitend verhuurd en de nieuwe huurder neemt de vloerbedekking voor zijn rekening en risico over. Eventuele overname kan onderling afgesproken worden (hier zit Vastgoed Unie of de makelaar niet tussen), of;
 • Er is geen opvolgende huurder cq. de woning wordt niet aansluitend verhuurd: de vertrekkende huurder kan de harde vloerbedekking “om niet” achter laten; u krijgt hier geen vergoeding voor vanuit Vastgoed Unie.
 • Tapijt/zachte vloerbedekking mag in principe niet achterblijven.

Of de vloerbedekking achter kan blijven, is altijd ter beoordeling van de makelaar (in het kader van verhuurbaarheid). Deze moet namelijk wel in goede staat verkeren. In alle gevallen is de beslissing van de makelaar (of Vastgoed Unie) leidend.

In een verhuurdersverklaring wordt uw huurgedrag schriftelijk genoteerd. Een nieuwe verhuurder kan deze verklaring bij Vastgoed Unie opvragen.

In de verhuurdersverklaring houden we een aantal dingen bij:

 • of u aan uw betalingsplicht heeft voldaan
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in de omgeving van uw woning
 • overige zaken zoals onderhuur, het gebruik van de woning voor doeleinden waar het niet voor bestemd is, en nog meer.

Moving house (new tenant)

Het komt helaas voor: schade aan uw inboedel door brand, storm, lekkages of door toedoen van anderen. Sluit hier een goede WA- en inboedelverzekering voor af. Daarvoor bent u namelijk zelf verantwoordelijk. Schade aan opstal (de schil van uw woning) meldt u aan ons, de eigenaar of Vereniging van Eigenaren heeft/hebben immers een opstalverzekering afgesloten.

Als u na de sleuteloverdracht nog een gebrek in uw woning aantreft kunt u eenvoudig een reparatieverzoek indienen via het huurdersportaal. Ga daarvoor naar onze website en druk op ‘’Storing’.

Wij willen u attenderen op de volgende zaken:

 • De inschrijving in het bevolkingsregister of adreswijziging doorgeven aan de gemeente;
 • Aanmelding voor warmte/gas, water en elektriciteit;
 • Aanmelding voor tv, internet en telefonie;
 • Inboedelverzekering afsluiten;

Als u een woning van ons betrekt bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden van elektra en water aan de leverancier. Het kan ook via deze link.

Is er sprake van blokverwarming (en heeft u doorstroommeters op de radiatoren?), dan betaalt U hier hoogstwaarschijnlijk een maandelijks voorschot voor, waarover meer vermeld staat in uw huurovereenkomst.

Of er een parkeerplaats of garagebox aanwezig is hangt af van het gebouw. Niet elk gebouw heeft namelijk een eigen parkeergelegenheid of garageboxen. Als er een parkeervoorziening bij het gebouw aanwezig is kunt u voor beschikbaarheid daarvan terecht bij de makelaar.

Of er extra sleutels gemaakt kunnen worden hangt van de woning af. Sommige sloten zijn namelijk gecertificeerd en extra sleutels bij laten maken kan dan uitsluitend via Vastgoed Unie. Dit is vaak het geval als er een serienummer op uw sleutel staat. Sleutels bestellen bij Vastgoed Unie kan via: beheer@vastgoedunie.com. Deze kosten zijn voor u.

Is een slot niet gecertificeerd (er staat dan vaak geen serienummer op de sleutel)? Dan kunt u zelf de sleutels bij laten maken door een slotenmaker.

Nuisance

Allereerst betreuren wij het dat u overlast ervaart van een van uw buren. De spanningen die hierdoor kunnen ontstaan, kunnen het woonplezier behoorlijk verstoren. Het is een doelstelling van Vastgoed Unie om u rustig woongenot te bieden. Na 22.00 uur is het daarom niet toegestaan enig geluid te produceren dat buiten het privégedeelte hoorbaar is.

Bij overlast kunt u de volgende stappen als leidraad hanteren:

Stap 1

Allereerst kunt u proberen u uw buren vriendelijk maar duidelijk aan te spreken op de overlast die u van hen ondervindt.

Stap 2

Worden onderling gemaakte afspraken niet nageleefd en houdt de overlast aan, dan dient u die persoon ervan in kennis te stellen dat u bij Vastgoed Unie te rade gaat. In dat geval dient u uw klacht schriftelijk in bij Vastgoed Unie. Hiermee is uw klacht officieel vastgelegd.

Stap 3

Maak een melding bij de politie.

Stap 4

Vastgoed Unie zal trachten samen met klager en overlastveroorzaker tot een oplossing te komen. Het helpt ons hierbij als u in een agenda of dagboek alle feiten noteert met datum en tijdstip. U kunt een overlastmelding schriftelijk indienen: beheer@vastgoedunie.com.

Stap 5

Zijn de klachten van dien aard dat uw woongenot langdurig en ernstig wordt aangetast en is er aantoonbaar sprake van opzet en hoge frequentie, dan kunt u als huurder, via Vastgoed Unie, de rechter verzoeken tot ontbinding van de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker. Mocht het zover komen, dan zullen er wellicht meerdere buren als getuige worden opgeroepen door de rechtbank. De rechter zal dan uiteindelijk beslissen. Dit is echter een langlopende procedure die jaren kan gaan duren, en dus naar onze mening ook de uiterste allerlaatste stap.

Als u last heeft van schimmel of vocht in de badkamer dient u deze ruimte voldoende te ventileren. Bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten na het douchen. Zodra u deze ruimte namelijk niet goed ventileert kan er schimmelvorming optreden of er zich een vochtprobleem voor gaan doen.

Gaat het probleem van schimmel en/of vocht over andere vertrekken dan de badkamer of over de gehele woning? Dan kunt u melding maken via het Huurdersportaal. Wij verzoeken u duidelijke foto’s mee te sturen van uw probleem zodat we u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn.

Overhangende takken kunnen erg veel overlast veroorzaken en uw woongenot verminderen. Wij verzoeken u allereerst om aan uw buren te vragen of zij de overhangende takken kunnen en willen verwijderen. Indien uw buren na uw verzoek geen actie ondernemen kunt u via een brief of e-mail nogmaals vragen of zij de desbetreffende takken kunnen verwijderen/snoeien. In deze brief/e-mail geeft u een redelijk termijn aan waarbinnen u wilt dat de takken verwijderd/gesnoeid zijn. Zes weken is een voorbeeld van een redelijk termijn. Mocht het probleem niet verholpen zijn binnen de door u gestelde termijn dan kunt u zelf alles weghalen wat boven uw terrein hangt. Doe dit verwijderen wel met beleid.

Mocht de desbetreffende boom of begroeiing van de gemeente zijn dan vragen wij u contact op te nemen bij uw gemeente.

Passing away

Als nabestaande komt er een hoop op u af. Het is van belang wij hier wel tijdig van op de hoogte wordt gesteld. Wij kunnen u assisteren en waar mogelijk ontzorgen.

Als de medehuurder (degene die ook in de huurovereenkomst is opgenomen), overlijdt, dan gaat de volledige huur over op de ander contractant.

Was u gehuwd? Dan maakt u van rechtswege aanspraak op de huurwoning.

Mocht de hoofdhuurder zijn overleden en bent u de partner (en niet op de huurovereenkomst opgenomen), dan dient een aanvraag gedaan te worden voor een nieuw huurcontract, daar zijn namelijk voorwaarden aan verbonden.

U dient de overlijdensakte in beide gevallen te mailen naar admin@vastgoedunie.com, zodat wij onze administratie hierop kunnen aanpassen.

Bent u geen medehuurder? Maar wel een inwonend kind of niet gehuwde partner? Dan kunt u een verzoek indienen om het huurcontract over te nemen naar admin@vastgoedunie.com

Privacy

Huurdossier:

 • Indien u rechtstreeks bij Vastgoed Unie bent gaan huren, dan houden wij een huurdossier bij in een beveiligde omgeving. In dit huurdossier zitten de door u aangeleverde documenten die voor de aanvraag van de woning noodzakelijk waren. Denk aan een kopie legitimatie (al dan niet afgeschermd), een inschrijfformulier, en/of een loonstrook. Uiteraard bewaren wij ook de huurovereenkomst en de opleverrapporten aanvang en einde huur.
 • Huurt u een woning die door Vastgoed Unie is overgenomen? Dan hebben wij in de meeste gevallen alleen een huurovereenkomst en opleverrapport in bezit.

NAW-gegevens:

 • Van alle huurders hebben wij hun naam, adres en woonplaats bewaard. Daarnaast hebben wij in de meeste gevallen ook een telefoonnummer en/of e-mailadres in ons systeem staan. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om u te kunnen bereiken in geval van calamiteiten of onderhoudszaken. Uw gegevens worden alleen aan onze aannemer(s) verstrekt indien er onderhoud nodig is.

Ja, dat is mogelijk. U dient hiervoor wel een schriftelijk verzoek per post in te dienen. Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om en dienen daarom zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is. Alle gegevens worden bij ons digitaal bewaard (er zijn geen hard-copy documenten van u aanwezig).

Indien u de huur heeft opgezegd en de woning heeft verlaten, dan bewaren wij de volgende gegevens:

 • Uw nieuwe adres (voor het uitbetalen van een borg of verrekening servicekosten). Wordt de woning naar behoren opgeleverd en zijn er geen huur achter- of voorstanden? Dan verwijderen wij al uw gegevens alsnog.
 • In het geval van achterstanden bewaren wij de huurovereenkomst en mogelijk uw huurdossier voor juridische doeleinden.

Rent increase

In principe wordt de huurprijs jaarlijks aangepast. Dit gebeurt elk jaar op 1 juli of op de datum vermeld in uw huurovereenkomst en vanaf dat moment zal deze huurprijs uw nieuwe huurprijs worden tot een volgende huuraanpassing zich voordoet. Van elke huurprijsaanpassing ontvangt u tijdig een brief of e-mail.

Dat kan voor elke huurder en woning verschillend zijn. De huurverhoging van gereguleerde (sociale) huurwoningen wordt gebaseerd op het inkomen van de huurder, het wettelijk toegestane maximale huurbedrag en maximale huurverhoging. Dit wettelijke toegestane maximale huurbedrag ligt vast door de puntentelling die voor uw woning van toepassing is. Binnen deze puntentelling worden er 2 groepen woningen onderscheiden: gereguleerd (sociaal) en geliberaliseerd. Bij een gereguleerd huurcontract bepalen de punten uw maximale huur. Mocht uw woning geliberaliseerd zijn dan wordt de huur bepaald door vraag en aanbod in de woningmarkt.

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging per mail, admin@vastgoedunie.com. Indien u een gereguleerd huurcontract heeft, stuur dan het formulier van de Huurcommissie mee. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.huurcommissie.nl.

Indien u een geliberaliseerd huurcontract heeft dan kunt u alleen bezwaar maken als het verhogingspercentage niet conform het huurcontract is.

Rent out your property

Het is niet toegestaan om uw woning onder te verhuren. U dient zelf de gehuurde woning als hoofdverblijf aan te houden. Indien wij vermoeden hebben dat er desondanks onderverhuurd wordt, dan maken wij hiervan melding bij de desbetreffende gemeente.

Als de woning op Airbnb wordt aangeboden, dan beschouwen wij dit als onderverhuren. Dit is niet toegestaan. Mochten wij dit constateren dan zullen wij hiervan ook melding maken bij de gemeente, wat boetes tot gevolg kan hebben.

Indien u van woning wilt verhuizen binnen hetzelfde complex dan dient u eerst te kijken of er een woning beschikbaar is (via de makelaar). Heeft u een aanbieding ontvangen? Dan dient u de huur van uw huidige woning op te zeggen.

Vervolgens wordt er een nieuw huurcontract opgesteld. De makelaar zal dat met u regelen, alsook de oplevering van uw oude en nieuwe woning.

Rent payment

De huur wordt dient voor- of op de eerste van iedere maand vooruit te worden betaald. Bij Vastgoed Unie incasseren wij niet de huur, u dient zelf de (maandelijkse) opdracht in uw bankomgeving door te voeren.

Helaas is het niet mogelijk een automatische incasso af te geven bij Vastgoed Unie.

Neem altijd contact op met Vastgoed Unie. Dit kan telefonisch (020 – 308 16 00) of per e-mail via admin@vastgoedunie.com.

Bent u het hier niet mee eens, of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op, bij voorkeur via de e-mail: admin@vastgoedunie.com. Vermeld hierin altijd uw adres en woonplaats.

Dan heeft Vastgoed Unie het incasseren van de achterstand uit handen gegeven. Neem dan zelf direct contact op met het incassobureau of deurwaarder.

Het veranderen van gegevens zoals het bankrekeningnummer kunt u doorgeven via e-mail admin@vastgoedunie.com. Helaas is dit telefonisch niet mogelijk.

Als u door een verandering in uw persoonlijke situatie niet meer kunt voldoen aan de huur, kunt u het beste contact opnemen met Vastgoed Unie om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via e-mail: admin@vastgoedunie.com.

Indien u recht heeft op huurtoeslag kunt u dit aanvragen op de volgende site: https://www.belastingdienst.nl/ onder Mijn toeslagen.

Renting a house

Als u interesse heeft in een huurwoning kunt u naar een e-mail sturen naar info@vastgoedunie.com.

In de regel dient u minimaal 2 á 3 x de kale huur als bruto maandinkomen te hebben. Echter zullen wij u op voorhand niet afwijzen en kijken we gezamenlijk of de woning financieel haalbaar is voor u.

We verzoeken u in dit geval om contact op te nemen met de makelaar. Het beleid rondom dit soort situaties kan namelijk per woning verschillen.

Via de makelaar of in de uitnodiging voor bezichtiging ontvangt u een overzicht van de aan te leveren documenten.

 • een of meerdere (recente) loonstroken
 • werkgeversverklaring
 • bankafschrift(en)
 • verhuurdersverklaring

Bij zelfstandig ondernemer gelden andere eisen. In alle gevallen dient u uzelf op correcte wijze te legitimeren.

Neem in dat geval contact op met de makelaar.

Repair & maintenance

Een reparatieverzoek kunt u bij voorkeur via Huurdersportaal indienen. Het is ook mogelijk om een e-mail sturen naar beheer@vastgoedunie.com of op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur te bellen naar 020 – 308 16 00.

Bij calamiteiten die echt niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u buiten kantoortijden en in het weekend een spoedmelding maken via de chatbot op de website.

Vervelend als het probleem al enige tijd duurt, en er nog geen oplossing gevonden is. We gaan graag met u in gesprek en streven ernaar geen langlopende storingen te hebben voor onze huurders. Stuur uw klacht per e-mail naar info@vastgoedunie.com. Wij nemen deze zorgvuldig, binnen 5 werkdagen, in behandeling.

In Nederland geldt het Besluit Kleine Herstellingen voor huurwoningen. Wij hebben op basis hiervan de Onderhoudswijzer opgesteld. In de regel geldt dat de huurder kleine problemen zelf dient te verhelpen. Dit tot een maximum van ca. €150,- incl. BTW.

Download de onderhoudswijzer

Voor grote klussen dient u altijd toestemming te vragen aan Vastgoed Unie. Denk aan het verwijderen van een muur, het aanbrengen van zonwering aan de buitenzijde, het (zelf) plaatsen van een nieuwe keuken. Voor kleine klussen hoeft u geen toestemming aan te vragen, bijvoorbeeld voor het leggen van laminaat of het schilderen van binnen wanden. Bij opzegging van de huurovereenkomst dient de woning in principe, maar ter beoordeling van Vastgoed Unie, te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Het is toegestaan om de binnenwanden te schilderen. De wanden dienen bij het einde van de huurperiode weer licht en neutraal (wit/licht grijs) aan ons te worden opgeleverd. Dit geldt ook voor de binnenkozijnen (houtwerk binnen). Het is niet toegestaan om de plafonds te verven met een andere kleur dan wit (RAL9010).

Report change (living together/divorced)

Als u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres wilt doorgeven kunt u ons per mail bereiken via het volgende mailadres: admin@vastgoedunie.com. In uw mail geeft u aan dat u uw telefoonnummer dan wel e-mailadres wilt wijzigen en wat de nieuwe gegevens moeten zijn. Vergeet ook niet uw woonadres te vermelden!

Een nieuwe stap in uw wooncarrière, samenwonen! Indien u de hoofdhuurder bent, en uw partner wil bij u komen wonen dan dient u dit bij Vastgoed Unie te melden. Er zijn een aantal varianten mogelijk:

 • Wilt u dat uw partner op het huurcontract komt en dus ook dezelfde rechten als de hoofdhuurder krijgt? Dan kunt u de wijziging gemakkelijk per e-mail aanvragen: admin@vastgoedunie.com. Vastgoed Unie zal dit verzoek dan in behandeling nemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar (o.a.) de financiële situatie.
 • Gaat u samenwonen met uw partner en wilt u uw partner alleen inschrijven bij de gemeente? Dat kan ook. Dan is uw partner geen medehuurder maar medebewoner/inwonend. Uw partner maakt dan geen aanspraak op de huurwoning, mocht de situatie in de toekomst veranderen. U kunt dit per email aan ons doorgeven via admin@vastgoedunie.com. In sommige gemeenten is er een Verhuurdersverklaring nodig van Vastgoed Unie ten behoeve van de inschrijving. U kunt dit aangeven in uw e-mail.
 • Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner van rechtswege medehuurder en maakt dan aanspraak op de huurovereenkomst. U hoeft hiervoor niets te doen.

Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder. Bijvoorbeeld partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben zijn geen medehuurder. Om wel medehuurder te worden dient u een verzoek bij Vastgoed Unie in te dienen om medehuurder te worden. U kunt de wijziging gemakkelijk online doorgeven via: www.vastgoedunie.com

De voorwaarden zijn:

 • De medebewoner/inwonende stemt in met de inhoud van de huurovereenkomst en proces verbaal ten tijde van ingang huurovereenkomst. Een kopie is op te vragen bij de huurder.
 • Er zijn geen huurachterstanden.

Aan het opstellen van een allonge of nieuwe huurovereenkomst kunnen eenmalig administratiekosten verbonden zijn.

Het overnemen van het huurcontract van een medehuurder beschouwen wij als het aangaan van een nieuw huurcontract. Hiertoe zal uw inkomen en andere zaken worden getoetst of u daadwerkelijk het huurcontract kunt overnemen. Indien deze zaken in orde blijken kunt u het huurcontract overnemen van uw medehuurder. Uw medehuurder dient hier ook schriftelijk (per email) mee in te stemmen. Het kan zijn dat de huurvoorwaarden, zoals de huurprijs, wordt aangepast.

Bent u beide contractant of gehuwd? Dan dient er een door beide partijen ondertekende verklaring toegestuurd te worden waarin u aangeeft wiens aandeel van de huurovereenkomst wordt beëindigd, en wie er achterblijft in de woning. Wij zullen u hier vervolgens een bevestiging van sturen. U kunt dit sturen naar admin@vastgoedunie.com.

Het veranderen van gegevens zoals het bankrekeningnummer kunt u doorgeven via onze email admin@vastgoedunie.com. Dit kan bijvoorbeeld als u een gezamenlijke rekening heeft geopend. Vergeet hierbij niet om ook uw woonadres te vermelden!

Service charges

Naast de (kale) huurprijs kan Vastgoed Unie aan de huurder maandelijks een extra bedrag in rekening brengen voor diensten en leveringen. Dat zijn de servicekosten. Tot de servicekosten behoren bijvoorbeeld; de kosten voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, kosten van een huismeester, elektrakosten voor algemene ruimtes en installaties.

Alleen de werkelijke kosten mogen worden doorberekend. U ontvangt op aanvraag aan het einde van de afrekenperiode een servicekosten overzicht. Het is goed mogelijk dat u te veel of te weinig servicekosten heeft betaald. U krijgt dan een gedeelte terug of dient bij te betalen.

Zes maanden na afloop van het kalenderjaar kunt u bij uw verhuurder een afrekening stookkosten aanvragen. Deze afrekening is een vergelijking van de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten.

De afrekening servicekosten bestaat uit verschillende categorieën. Deze categorieën zijn de kosten voor algemeen elektra- en watergebruik, kosten voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, kosten van een huismeester en dergelijke. U betaalt slechts servicekosten voor de periode dat u huurder bent.

U kunt bezwaar maken tegen de afrekening service/stookkosten door een mail te sturen naar admin@vastgoedunie.com.

VvE

In een Vereniging van Eigenaren, afgekort VvE, zijn alle eigenaren van de woningen in een gebouw verenigd. Uw woning is onderdeel van een VvE als het onderdeel is van een woongebouw met huur- en/of koopwoningen.

In een VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle woningeigenaren behandeld. De VvE is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gebouw, waar ook de gemeenschappelijke ruimten en installaties onder vallen. De VvE is gerechtigd om leefregels en huishoudelijke regels op te stellen. Alle bewoners van het gebouw dienen zich hieraan te houden. Het bestuur van de VvE bestaat uit een aantal eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE-vergadering. Een VvE-vergadering vindt ongeveer een keer per jaar plaats.

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hieronder vallen ruimtes zoals de hal, het trappenhuis, de gangen en de buitenkant. Ook installaties als een lift vallen onder het beheer van de VvE. De kosten die worden gemaakt voor dit onderhoud worden door alle eigenaren gedeeld.

Als huurder draagt u bij aan kosten voor het onderhoud van de VvE. Voor het volgende worden servicekosten in rekening gebracht:

 • Energieverbruik van gemeenschappelijke ruimtes
 • Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes
 • Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening
 • Individueel waterverbruik
 • Stookkosten
 • Huismeester
 • Onderhoud van de tuin
 • Kosten warmtebedrijf voor het opstellen van een afrekening

De totale servicekosten worden ieder jaar vastgesteld tijdens de VvE-vergadering. Deze worden vervolgens verdeeld over de eigenaren en huurders.

Heeft een vraag over gemeenschappelijke ruimtes, of wilt u hier iets laten repareren? Dan kunt u dit melden bij het huurdersportaal van Vastgoed Unie. Vastgoed Unie geeft dit door aan de betreffende VvE of aangestelde beheerder.